Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Videogalerie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský maškarní ples 2012

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

INFORMACE OBCE VELKÉ HERALTICE 

 

CO AKTUÁLNĚ PLATÍ:

 

  1. Do 24. května 2020, 23:59:59 hodinhttps://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/, na stránkách vlády ČR naleznete všechna platná opatření i následně v dalším období vydaná 

 

  1. Od 25. května 2020, 00:00 hod. do odvolání: tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

 

I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

 

II. omezuje

a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),

 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

 

b) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,

 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;

 

c) účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,

 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

 

d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,

 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Příloha č. 1

usnesení vlády

ze dne 18. května 2020 č. 555

 

Další podrobnosti můžete nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html

 

Kde musím mít roušku od 25.5.2020

 

   

INFORMACE LÉKAŘŮ, FARNOSTI, OBCHODU, POŠTY

   - MUDr. Skalička - Epidemická prevence

   - Změna prodejní doby v obchodě potravin ve Velkých Heralticích

   - Oznámení České pošty

 

INFORMACE KORONAVIRUS

   - Koronavirus kontakty, doporučení k aktuální epidemiologické situaci

 

Na webových stránkách města Opavy najdete prostřednictvím odkazu doporučení a informace týkající se KORONAVIRU COVID-19: 

https://www.opava-city.cz/koronavirus/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A picture