Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Videogalerie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odhalení pamětní desky PLK.IN MEMORIAN JANA KUBIŠE

Kalendář

Navigace

Obsah

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velké Heraltice
Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005896
Logo

Předmětem projektu je realizovat na objektu mateřské školy ve Velkých Heralticích opatření směřující ke snížení energetické náročnosti této budovy. Konkrétně bude realizováno zateplení podlahy půdy, výměna části výplní otvorů, provedení zateplovacího systému obálky budovy, osazení vzduchotechnických jednotek se zpětným ziskem tepla a výměna plynových kotlů za plynové tepelné čerpadlo. Realizací opatření je předpokládáno snížení spotřeby energie o 184,5 GJ/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

Logo MSK

V rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU byla obci Velké Heraltice schválena dotace na akci: Snížení energetické náročnosti obejktu mateřské školy Velké Heraltice. 

Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) podle smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci v maximální výši 25,18 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu ,,Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velké Heraltice", maximálně však ve výši 1.000.000,- Kč. 

Publicita MSK

 

Logo MSK

 

V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017, byla obci Velké Heraltice schválena dotace na akci: Stavební úpravy budovy obecního úřadu Velké Heraltice.

Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) podle smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci v maximální výši 38,96 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy obecního úřadu Velké Heraltice“, maximálně však ve výši 300.000,- Kč.

Projekt „Stavební úpravy budovy obecního úřadu Velké Heraltice.

Rekonstrukce probíhala od června do října 2017. Rekonstrukce byla financována částečně i z poskytnuté dotace z Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2017, která činila 300.000,- Kč, což je 30,44 % z celkových nákladů rekonstrukce.

Knihovna a infocentrum

Knihovna a infocentrum

 

 

Logo MSK

V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského Kraje 2016(RRC/02/2016), byla obci Velké Heraltice schválena dotace na akci: Rekonstrukce chodníku v obci Velké Heraltice.

Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) podle smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci v maximální výši 34,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v obci Velké Heraltice“, maximálně však ve výši Kč 300.000,--.

Dotace

Projekt „Rekonstrukce chodníku v obci Velké Heraltice“.

Rekonstrukce probíhala od června do října 2016.  Rekonstrukce byla financována částečně i z poskytnuté dotace z Moravskoslezkého kraje, v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2016, který přispěl částkou 206.826,- což je 34% z celkových nákladů rekonstrukce.

MSK

MSk

 

A picture