Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Videogalerie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odpočívadlo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

 

Základní informace o komunálním odpadu a o sběru a třídění odpadů v naších obcích

Povinnost třídění odpadů ukládá občanům zákon o odpadech a obecně závazná vyhláška  Obce Velké Heraltice č.5/2021 o místním poplatku z aodkládání komunálního odpadu z nemovité věci!!!

MP dle kapacity Velké Heraltice návrh OZV č. 5-2021 .pdf 

 

TIPY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

  • předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu),
  • odpady třiďte hned doma, když vzniknou, 
  • do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech najdete recyklační značky, ty vám pomohou s určením, kam odpad patří),
  • před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím (do kontejneru se pak vejde více odpadu),
  • správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na směsný komunální odpad,
  • více informací o možnostech třídění a recyklaci odpadů najdete na www.jaktridit.cz.

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob, nádob na tříděný odpad, kompostáren (103.95 kB) (103.02 kB)

 

Průběžná evidence nakládání s odpady rok 2022 (53.61 kB)

Průběžná evidence nakládání s odpady rok 2021 (46.33 kB)

Náklady na odpadové hospodářství Obce Velké Heraltice rok 2021 (69.59 kB)

 

 

Oleje

Pojďte třídit jedlé oleje s námi!!!!

Třídím olej

Třídíme olej - evidenční list.pdf (1.59 MB)

Třídím olej.pdf (114.15 kB)

Důrazně žádáme, aby do nádob na použitý olej byly vhazovány výhradně PET láhve (nikoliv skleněné!!!) s použitým kuchyňským olejem! Je zakázáno vhazovat použitý motorový a jiný olej!!! Ten je možno odevzdat pouze při svozu nebezpečného odpadu.

 

Elektro zařízení

Zpětný odběr baterií probíhá celoročně do kovového kontejneru, který je umístěn v Obecní knihovně ve Velkých Heralticích

 


Velkobjemový a nebezpečný odpad

Co patří do velkoobjemových a nebezpečných odpadů:

matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, křesla, gauče, autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly

Upozornění: Občané mohou také využít možnosti odevzdání odpadu ve sběrných místech společnosti Technické služby Opava s. r. o. Bližší informace najdete na www.tsosro.cz, odpad je zde přijímán bezplatně a v množství přiměřeného pro průměrnou domácnost, po prokázání se průkazem totožnosti, s uvedením trvalého bydliště, v naší obci.

 

Současně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů budou členové SDH Velké Heraltice provádět sběr elektroodpadu. Ke sběru však budou příjmány pouze kompletní elektrospotřebiče včetně motorů.

 

Provádí se dvakrát do roka, z pravidla na jaře a na podzim. 

Termíny svozů:

 

 

Komunální odpad

Pravidelný svoz komunálního odpadu probíhá ve čtvrtek 1x za 2 týdny, vždy v lichý týden, a to i v neplynofikovaných obcích - Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor. 

Co do popelnic patří: zbytkový komunální odpad jako je smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty po vytřídění využitelných nebezpečných a objemových složek

Co do popelnic nepatří: nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy

 

 Důležité informace o výši vývozu popelnice a formě úhrady složenky 

Cena vývozu  za nádobu o obsahu 120 l - 72,- Kč za nádobu o obsahu 240 l - 144,-Kč.

Popelnice budou vyváženy pouze registrovaným uživatelům.

Registraci je možné provést na Obecním úřadě ve Velkých Heralticích.

Fakturace svozů bude prováděna 1 x za 4 měsíce svozovou firmou a faktura (složenka) bude doručena na adresu uživatele.

Úhrada faktury (složenky):

  1. Hotově – prostřednictvím České pošty
  2. Bezhotovostně – prostřednictvím České pošty – pouze platební karta ERA nebo ČSOB
  3. Bezhotovostně – převodem na uvedený bankovní účet

 


 

Ohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu.

OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (17.27 kB)

 

Odhlášení plátce poplaku za odkládání komunálního odpadu.

ODHLÁŠENÍ POPLATNÍKA .docx (17.15 kB)


Tříděný odpad

 

Plast - na sběr plastu jsou po obcích rozmístěny žluté kontejnery

Co do nádob patří: plastové obaly, polystyren, sáčky, folie, nákupní tašky, vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET láhve od nápojů, plastové obaly od zboží, plechovky od nápojů

Co do nádob nepatří: textil, linolea, výrobky z PVC, novodur, molitan, guma, kabely, znečištěné plastové obaly

 

Papír - na svoz papíru jsou po obcích rozmístěny modré kontejnery

Co do nádob patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, letáky, karton, katalogy, telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papírové ubrousky, tatra pak – nápojový karton, papírová lepenka, čistý obalový papír, kancelářský papír

Co do nádob nepatří: uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, pleny, pergament, textil

 

Upozorňujeme, že papír a plast lze také odevzdávat v pytlích při pytlovém svozu. Firma Technické služby má v Opavě svou vlastní třídící linku, kde se pytle s odpadem separují. Proto není nutné, aby občané zahlcovali papírem a plastem pouze kontejnerové nádoby, ale pokud mají prostor, mohou papír a plast skládat do žlutého pytle a při měsíčním svozu odevzdat. 

PYTLOVÝ SVOZ PAPÍRŮ A PLASTŮ PROBÍHÁ KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI!

 

Sklo - na svoz skla jsou po obcích rozmístěny zelené kontejnery

Do těchto nádob je možno ukládat dohromady jak bílé, tak barevné sklo.

Co do nádob patří: láhve od nápojů, sklo bez drátěné vložky, barevné sklo, skleněné střepy a nádoby

Co do nádob nepatří: keramika, porcelán, kamenina, zrcadla, žárovky, zářivky, sklo s drátěnou vložkou, autoskla, televizní obrazovky

 

Pneumatiky

Lze využít místa zpětného odběru povinných osob https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

 

 

 

A picture